Werk naar Werk begeleiding

Kan uw medewerker (nog) niet geheel terug in het eigen werk en heeft u behoefte aan deskundige begeleiding op het 1e, 2e en/of 3e spoor? Aarzel niet langer en neem vandaag nog contact op met A P K werkzaken .

De inhoud van onze begeleidingstrajecten betreft te allen tijde maatwerk, maar bevat altijd:

  • onderzoek verzuimdossier
  • uitgebreide en richtinggevende intakeprocedure (resultaat = bemiddelingsplan)
  • afstemmingscontacten werkgever – werknemer – casemanager - adviseur werk (o.a. benoemen en verdelen verantwoordelijkheden en activiteiten, voortgangsgesprekken etc.)
  • Actie(s), communicatie, correspondentie met UWV indien aan de orde (met name bij spoor 3)
  • activering en begeleiding werknemer: - niet enkel aandacht voor het werkgerelateerde deel, maar ook voor overige re- integratiebelemmerende randvoorwaardelijke factoren (b.v. hulpverlening, herstelbevordering, privésituatie, financiële positie, administratie etc.) - activiteiten gericht op het (her)pakken van de eigen regie door werknemer - activiteiten gericht op het afscheid nemen van huidige werkgever (indien aan de orde) - focus leggen op de verdere toekomst van werknemer - persoonlijke gesprekken: frequentie op maat doch minimaal eens per 4 weken
  • een proactieve arbeidsmarktbenadering
  • alle bijbehorende trajectadministratie (terugkoppeling na ieder gesprek per mail, rapportage eens per 3 maanden)
  • Beoogd resultaat: hervatting van werknemer in passende arbeid

Uw voordelen:

  • afrekenen per kwartaal
  • no-cure, less pay

Welke weg naar werk er ook voor uw medewerker ligt, één ding weet u zeker: met A P K werkzaken betaalt u nooit teveel!