APK voor uw verzuim- en WGA-dossiers


Heeft u volledig zicht op uw verzuimdossiers? Bent u ook 'in control' als het gaat om (ex)werknemers met een WGA-uitkering? Zo ja, dan is er niets aan de hand.

Indien u hier niet helemaal zeker van bent, zou het wel eens kunnen zijn dat u een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren door de dingen anders te doen. Het (laten) verrichten van dossieronderzoek kan u dit inzicht verschaffen.

Voor een vast bedrag per stuk voeren wij een ' A P K ' uit op uw verzuim- en WGA-dossiers:

  • tot 10 dossiers: € 40,- per dossier
  • 10 tot 20 dossiers: € 35,- per dossier
  • 20 tot 50 dossiers: € 30,- per dossier
  • 50 dossiers en meer: € 25,- per dossier

Hiervoor krijgt u per dossier een gedegen advies over zaken die u anders zou kunnen doen om extra kosten te voorkomen en eventueel besparing te realiseren. Nadien kunt u weer 'veilig onderweg met verzuim'.